تجهیزات اکتیو

324 کالا

تجهیزات اکتوی شبکه به آن دسته از تجهیزاتی مانند سرورها، فایروال ها و … اتلاق می شود.